กรุงไทยใจดีให้กู้ได้ทุกคน ไม่ใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทยใจดีให้กู้ได้ทุกคน ไม่ใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อตัวนี้ คือ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money จาก ธนาคาร กรุงไทย ให้กู้ได้ สูงสุด 1 ล้าน บาท โดยที่ ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน

ทาง ธนาคาร กรุงไทย ได้เปิดให้ บริ ก า ร สินเชื่อ Smart Money ให้กู้ได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รายได้ ต่อเดือน และ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท ไม่มี ก า ร รับเงินเดือนผ่านทางธนาคาร กรุงไทย ก็ขอสินเชื่อได้ กู้ง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และ คนค้ำ ประกัน

คุณสมบัติ ผู้ขอ เงินกู้ สินเชื่อ Smart Money กรุงไทย

เป็นบุคคล ทั่วไป มีรายได้ ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

ทำงานมาแล้ว ไม่น้อย กว่า 1 ปี

เจ้าของ ร้านค้า รายย่อย ต้องมี รายได้ ขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป และต้องเปิดร้านมาแล้ว 2 ปี

ไม่มี ประวัติ ที่เสียหาย ทางด้าน ก า ร เงิน ไม่มีหนี้สินไดๆ

เอกสาร ก า ร ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

ใช้สำเนา บัตร ประชาชน จำนวน 1 ชุด

ใช้ สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ชุด

บัตร ประจำตัว ก า ร เป็นพนง. ถ้ามี

ใช้ ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง รายได้ (เงินเดือน) หรือ สลิป ก า ร รับ เงินเดือน ในเดือนล่าสุด หรือ เอกสารแสดง รายได้ ที่น่าเชื่อถือ

Statement ที่ใช้ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

บุคคลทั่วไป ที่มี รายได้ ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป หรือมากกว่า

เจ้าของ ร้านค้า รายย่อย ให้ใช้ Statement ก า ร ดำเนิน ก า ร ธุรกิจ ย้อนหลังที่ 1 ปี ขึ้นไป หรือ หนังสือรับรอง ก า ร จดทะเบียน หรือ สำเนา ทะเบียน ก า ร ค้า

อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

บุคคลทั่วไป ที่มี รายได้ ประจำ คิด ดอกเบี้ย 20% ต่อ ปี

ผู้ประกอบ ก า ร ร้านค้า รายย่อย คิด ดอกเบี้ย 22% ต่อ ปี

วงเงิน ก า ร ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money กรุงไทย

บุคคลทั่วไป ที่มี รายได้ ประจำ ให้กู้ได้ สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน บาท

ผู้ประกอบ ก า ร ร้านค้า รายย่อย ให้กู้ได้ สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 แสน บาท

สอบถาม ข้อมูล และ อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนาคาร Krungthai.com

หรือ โทร. 02-111-1111 หรือ เดินทางไปขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

Facebook Comments