ธนาคารไทยเครดิต เงินให้ กู้ ยื ม ฉุกเฉิน อนุมัติสูงสุด 2 แสน ไม่ต้องมีสลีปไม่ต้องค้ำ

ธนาคารไทยเครดิต เงินให้ กู้ ยื ม ฉุกเฉิน อนุมัติสูงสุด 2 แสน ไม่ต้องมีสลีปไม่ต้องค้ำ

ธนาคาร ไทย credit ออก สินเชื่อ เงินให้ กู้ ยื ม เพื่อเป็น เงินทุน ให้กับ พ่อค้า แม่ค้า และ ผู้ ประ กอบ ก า ร รายย่อย ที่มีชื่อว่า สินเชื่อ เงินให้ กู้ ยื ม นาโน และ ไมโคร credit กู้ง่าย ผ่อนสบาย และยังได้เงินไว

ปล่อยให้ กู้ ยื ม ได้ที่ รายละ ไม่เกิน2 แสน บาท ที่สำคัญ ไม่ต้องมี หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน อีกด้วย เพื่อให้ พ่อค้า และ แม่ค้า ได้เข้าถึง แหล่งเงินทุน ภายใน ระบบ ได้มากยิ่งขึ้น

ถือว่าเป็นข่าวดีเอามากๆ เลยทีเดียว และ น่าสน ใจมาก เหมาะ สำหรับ ผู้ ประกอบ ก า ร รายย่อย และ พ่อค้า แม่ค้า ที่กำลังต้อง ก า ร เงินทุน เพื่อนำไปเสริม สภาw คล่อง ใน ธุรกิจ

สินเชื่อ เงินให้ กู้ ยื ม นาโน / micro credit จากทาง ธนาคาร ไทย credit มี รายละเอียด ดังนี้

ให้ ยื ม เงิน ได้สูงสุด ที่รายละ2 แสน บาท

เป็น สินเชื่อ หมุนเวียน Revolving Loan ไม่มี ระยะ เวลา ครบ กำหนด แต่ วงเงิน จะมี ก า ร ทบทวนว่า จะต่อ อายุ หรือ ไม่ต่อ อายุ ในทุกๆปี

อัตรา ดอกเบี้ย คิดแบบ ลดต้น และ ลดดอก

ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน

คุณสมบัติ ผู้ ขอ สินเชื่อ เงินให้ กู้ ยื ม

เป็น บุคคล ธรรมดา

มี สัญชาติ ไทย

อายุ 21 ปี ขึ้นไป

อายุ ผู้ ที่กู้ ที่เป็น เจ้าของ ธุรกิจ จะต้อง ไม่เกิน 60 ปี

ก า ร กู้ ยื ม เงิน ต้องใช้ ประกอบ ธุรกิจ เพียง เท่านั้น

มี ประสบ ก า ร ณ์ ก า ร ประกอบ อาชีพ ไม่น้อย ไปกว่า 1 ปี

ธุรกิจ สามารถ ตรวจสอบ ได้

มีสถานที่ตั้ง ของ ธุรกิจ อยู่ภายใน ตลาด รัศมี ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จาก ธนาคาร ไทย credit

ก า ร พิจารณา สินเชื่อ ให้เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์ ที่ธนาคารกำหนด

สามารถขอ สินเชื่อ เงินให้ กู้ ยื ม นาโน และ ไมโคร credit ได้ที่ ธนาคาร ไทยcredit ทุกสาขา

หมายเหตุ : รายละเอียด ก า ร พิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารไทยcredit

Facebook Comments