ลงทะเบียนง่าย สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านมือถือ 5 หมื่น

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo คืออะไร?

ตอบ

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อหวังช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำสัญญากู้เงินได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง MyMo โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขา

ขั้นตอน ในการ ยื่นขอ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก จาก Bank ออมสิน กู้เงิน จำนวน 5 หมื่น บาท ผ่าน ทาง application พลิเคชัน MyMo ในโทรศัพท์มือถือ วิธีการ สมัคร ง่ายๆ

ทาง Bank ออมสิน ได้เปิด ให้ ประชาชน สามารถ ที่จะ ยื่นขอ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ผ่าน application พลิเคชัน MyMo ซึ่งเป็น Mobile Banking ของทาง Bank ออมสิน ได้แล้ว วันนี้ เป็นต้นไป

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมพลังฐานราก สามารถ กู้ได้ สูงสุด ไม่เกิน ที่ รายละ 5 หมื่น บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0.35เปอร์เซ็น ต่อ เดือน Flat Rate

ระยะ เวลา ในการ ผ่อนชำระเงินคืน ที่ ไม่เกิน 3 ปี ไม่จำเป็น ต้องใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน แต่อย่างได และยัง ปลอดการ ชำระ เงินต้น / ดอกเบี้ย ไม่ต้อง ชำระเงินคืน ใน 6 เดือนแรก อีกด้วย

วิธีขอ สินเชื่อ เสริมพลังฐานรากผ่าน (MyMo)

1 กดที่เมนู สมัคร สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

2 กดที่ปุ่ม สมัคร

3 กดที่ปุ่ม สมัคร

4 ไส่หมายเลข หลัง บัตร ประชาชน

5 กดที่ปุ่ม ถัดไป

6 ตรวจสอบ รายละเอียด การสมัคร สินเชื่อ ว่า ถูก หรือ ไม่ จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

7 application จะแสดง วงเงิน ที่ สามารถ ขอ สินเชื่อ ได้

8 เลือก จำนวน เงินที่ต้องการกู้ แล้วกดปุ่ม ถัดไป

9 อ่านข้อ กำหนด /เงื่อนไข และกดที่ เครื่องหมายถูก (ข้าพเจ้าอ่าน และ ยอมรับ เงื่อนไข ของสัญญา กด ยอมรับ

10 อ่าน เงื่อนไข จนหมดหน้า

11 กดที่ปุ่ม ยินยอม

12 กดที่ปุ่ม ยืนยัน

13 ทำการ กด รับ รหัส OTP

14 ระบบของ application Mymo จะส่ง รหัส OTP ไปยัง โทรศัพท์มือถือ ที่ ลงทะเบียน

15 หลังรับได้ รหัส OTP ยืนยัน ให้กรอก รหัส ภายใน 2 นาที แล้วกดที่ปุ่ม ยืนยัน

16 สำหรับ รายละเอียด ในการ ยินยอม ให้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ บันทึก เก็บเอาไว้ (กดที่ เครื่องหมาย ด้านบนซ้าย)

17 ภาพของการ ยินยอม เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

18 จากนั้น กดที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

ดูแบบเป็นภาพ

สถานะ การอนุมัติ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

1 อยู่ใน ระหว่าง พิจารณา สินเชื่อ

2 หากลูกค้า ไม่ได้รับ การ อนุมัติ เนื่องจาก ไม่ผ่านเกณฑ์ หากสงสัย ติดต่อได้ที่ 1143

3 หาก ได้รับการ อนุมัติ สินเชื่อ ให้กดปุ่ม ถัดไป เพื่อทำ สัญญา ต้องทำใน 7 วัน เท่านั้น

ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกลุ่มใด ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้?

ตอบ

1 ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคาร หรือลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปิดบัญชีสินเชื่อเกิน 3 ปี

2 กรณีที่ลูกค้ายังเป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้

ช่องทางการชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานราก?

ตอบ ลูกค้าสามารถชำระสินเชื่อได้ 3 ช่องทาง

หักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo

ชำระด้วยตนเองผ่านธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

Facebook Comments