ออมสินใจดีใจดีให้ยืม 3 แสนทุกอาชีw ผ่อนนานสุด 84 เดือน

ออมสินใจดีใจดีให้ยืม 3 แสนทุกอาชีw ผ่อนนานสุด 84 เดือน

เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ เช่นยานพาหนะ เป็นต้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่า รั ก ษ า wยาบาล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบาย ๆ

ในช่วงที่ เศรษฐกิจ อยู่ในช่วงขาลง ประชาชน ทุกคน กำลัง เดือดร้อน กันเป็นอย่างมาก และใคร ที่ในตอนนี้ กำลังหา สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อที่จะ มาช่วย เพิ่มสภาพคล่อง ในเรื่อง การเงิน หรือ จะกู้เงิน เพื่อมาใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ข่าวดี ทาง ธนาคาร ออมสิน ออกมาช่วยให้ ลูกค้า ได้ใช้ ชีวิต ได้กันอย่าง เต็มที่ ด้วยการออก สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้ รองรับ ความต้องการ ในทุก ประเภท ไม่ว่าจะ ใช้ท่องเที่ยว ใช้ซื้อรถ ใช้เป็นค่า การ รั ก ษ า wยาบาล สามารถกู้ได้แบบสบาย ๆ ทุกคน

จุดเด่น

ธนาคารออมสินให้ลูกค้าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่า รั ก ษ า wยาบาล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบาย ๆ

เพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

เพื่อใช้ในการประกอบอาชีw ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลที่มีอาชีwและรายได้แน่นอน

มีอายุครบ 2O ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1 มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 6O ปี

2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,OOO บาทขึ้นไป

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,OOO บาท ขึ้นไป

เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 3O,OOO บาทขึ้นไป

เป็นผู้ประกอบการอาชีwอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 3O,OOO บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1 เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

2 ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณ ป ร ะ โ ย ช น์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/

สำหรับท่านที่กำลังต้องการสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติตต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา

Facebook Comments